பிரிவுகள்
Ahila Books Ahilas Books அகிலா சமுகம் Elephant Corridor Elephant Corridor Book Short Stories

‘Elephant Corridor’ வெளிவந்துவிட்டது

என்னுடைய ஆங்கில சிறுகதைகள் நூலான ‘Elephant Corridor’ அமேசான் தளத்தில் விற்பனைக்கு வந்துவிட்டது.

அதனுடைய லிங்க் :

Elephant Corridor Amazon

இது என்னுடைய இரண்டாவது ஆங்கில புத்தகம், சிறுகதை தொகுப்பு, ‘Elephant Corridor’ வெளிவருகிறது. இந்த சிறுகதை தொகுப்பு, ஆர்தர்ஸ் பிரஸ் (Authorspress), டெல்லி, பதிப்பகத்தாரின் வெளியீடாக வருகிறது.

மொத்தம் பத்து கதைகள். நம் தென்னிந்திய மக்களின், குடும்பங்களின் உணர்வுகள், நம்பிக்கைகள் போன்றவற்றை சொல்லும் கதைகள், மனிதன் – விலங்கு போராட்டங்களைச் சொல்லும் கதைகளைக் கொண்ட நூல் இது.

வாசித்து கருத்திடவும்..

முதல் ஆங்கில நூலாக, ‘I Named The Village’ கவிதை தொகுப்பு 2019 யில் வெளிவந்துள்ளது. இது எமரால்ட் பதிப்பகத்தின் (Emerald Publishers, Chennai) வழியாக வெளிவந்தது.

அதை வாசிக்க விரும்புபவர்கள் இந்த லிங்க்கில் சென்று வாங்கி வாசிக்கலாம்.

I Named The Village

~ அகிலா

பிரிவுகள்
Ahila Books அகிலா Short Story

ஆங்கில சிறுகதைகள் நூல் ‘Elephant Corridor’

என்னுடைய ஆங்கில சிறுகதை தொகுப்பு ‘Elephant Corridor’
வெகு விரைவில்..

என்னுடைய இரண்டாவது ஆங்கில புத்தகம், சிறுகதை தொகுப்பு, ‘Elephant Corridor’ வெளிவருகிறது.

முதல் ஆங்கில நூலாக, ‘I Named The Village’ கவிதை தொகுப்பு 2019 யில் வெளிவந்துள்ளது.

இந்த சிறுகதை தொகுப்பு, ஆர்தர்ஸ் பிரஸ் (Authorspress), டெல்லி, பதிப்பகத்தாரின் வெளியீடாக வருகிறது.

மொத்தம் பத்து கதைகள். நம் தென்னிந்திய மக்களின், குடும்பங்களின் உணர்வுகள், நம்பிக்கைகள் போன்றவற்றை சொல்லும் கதைகள், மனிதன் – விலங்கு போராட்டங்களைச் சொல்லும் கதைகளைக் கொண்ட நூல் இது.

வெளியீடு குறித்து விரைவில் அறிவிக்கிறேன்.

~ அகிலா..

எழுத்தாளர்